รัสเซีย  ดินแดนหลังม่านเหล็ก

เมื่อพูดถึง  "รัสเซีย"  ก็จะนึกถึง สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แปลกตายิ่งนัก

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ  ชมสถาปัตยกรรมแบบ

รัสเซียนออร์โธดอกซ์ 

 

รัสเซีย  เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวกันมาก

และปัจจุบันคนไทย  ไม่ต้องใช้วีซ่าในการท่องเที่ยวประเทศรัสเซียแล้ว  โดยสามารถอยู่ได้เป็นเวลา 30 วัน 

 

Visitors: 29,362