ภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน
Kingdom of Bhutan

 

Bhutan / ภูฏาน

 

ข้อมูลทั่วไป

Bhutan / ภูฏาน
 
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบต ที่เหลือติดกับอินเดีย ไม่มีทางออกทะเล 

พื้นที่
 38,394 ตารางกิโลเมตร (7.5% ของไทย) 

เมืองหลวง
 กรุงทิมพู (Thimphu) 

เมืองสำคัญ
 เมืองพาโร (Paro) เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ เมืองพูนาคา  (Punaka) เป็นเมืองหลวงเก่า ปัจจุบันใช้เป็นพระราชวังฤดูหนาว 

ประชากร
 774,800 คน (2558) คน ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ ได้แก่ 1) ชาชอฟ (Sharchops) ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก 2) นาล็อบ (Ngalops) ชนเชื้อสายทิเบต ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตก และ 3) โชซัม (Lhotshams) ชนเชื้อสายเนปาล ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ 

ภูมิอากาศ
 มีความหลากหลาย บริเวณที่ราบตอนใต้มีอากาศแบบเขตร้อน บริเวณหุบเขาทางตอนกลางของประเทศมีอากาศร้อนและหนาวตามฤดูกาล ส่วนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวและอากาศเย็นในฤดูร้อน 

ภาษา
 ซงข่า (Dzongkha) เป็นภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษใช้เป็นสื่อกลางในสถาบันการศึกษาและในการติดต่อธุรกิจ ภาษาทิเบตและภาษาเนปาลมีใช้ในบางพื้นที่ 

ศาสนา
 ศาสนาพุทธมหายาน นิกายกายุบปา (Kagyupa) ซึ่งมีลามะเช่นเดียวกับทิเบต ร้อยละ 75 (ส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อชาติชาชอฟ และนาล็อบ) และศาสนาฮินดู ร้อยละ 25 (ส่วนใหญ่เป็น 
ชนเชื้อชาติโชซัมทางภาคใต้ของประเทศ) 

ระบบการปกครอง
 ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 
(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 

 
 
หน่วยเงินตรา เงินงุลตรัม (Ngultrum) อัตราแลกเปลี่ยน 1 งุลตรัมประมาณ 0.53 บาท
  
 
เงินทุนสำรอง 1.245 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, ไทย : 157.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ     
 
อุตสาหกรรมหลัก ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำ
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ข้าว ธัญพืช เครื่องจักรและชิ้นส่วนรถยนต์ และผ้า
 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ยิปซั่ม ไม้ซุง สินค้าหัตถกรรม ปูนซีเมนต์ ผลไม้ พลังน้ำ อัญมณี และเครื่องเทศ
 
 
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก   http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=6
 
 
 
 
 
  ประเทศภูฏาน เป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยที่นี่เป็นประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาหิมาลัย ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งชาวบ้านยังใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย มีวัฒนธรรมประเพณีตามแบบทิเบตดั้งเดิมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ให้ได้ไปเที่ยวชมมากมาย 

      

 
1. Tashichho Dzong

Bhutan

          Tashichho Dzong สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูฏาน ด้วยที่นี่เป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลในปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 Tashichho Dzong สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้ง จนกระทั่ง King Jigme Dorji Wangchuck ได้มาบูรณะให้เสร็จสมบูรณ์สวยงามในปี ค.ศ. 1952 ล้อมรอบไปด้วยสวนสวย และภูเขาสูงใหญ่สง่างาม นอกจากนี้ในอาคารใกล้เคียงกันนั้นยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของภูฏานอีกด้วย 

 
2. Taktsang Monastery

Bhutan

          Taktsang Monastery หรือที่คนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดทักซัง โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัดถ้ำเสือ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวภูฏาน และมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศภูฏาน วัดทักซังตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงในเมืองพาโร ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากถึง 3,120 เมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าขึ้นไปยังวัดทักซัง ตลอดเส้นทางจะผ่านป่าเขา ลำห้วย และหมู่บ้านที่สวยงาม เมื่อมองจากหมู่บ้านจะเห็นตัววัดอยู่ริมหน้าผาอย่างงดงาม มีสถาปัตยกรรมแบบวัดในทิเบต โดยมีหลังคาเป็นสีทองสว่างโดดเด่น และมีมนตร์เสน่ห์ ดูศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่จึงเป็นที่เที่ยวสุดฮิตที่ใครไปภูฏานแล้วจะพลาดไม่ได้

 
3. Paro Rinpung Dzong 

 
      พาโรริงปุงซอง เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดแห่งเมืองพาโร ที่นี่เป็นป้อมปราการและวิหารหลวงที่สำคัญแห่งภูฏาน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1644 โดยมีสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะภูฏานดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน บริเวณทางเข้าป้อมปราการจะมีสะพานเล็ก ๆ ข้ามพาดแม่น้ำ บริเวณนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปสุดฮิตของนักท่องเที่ยว เพราะจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่งดงาม คู่กับป้อมปราการแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน และนักท่องเที่ยวยังสามารถมาเที่ยวชมเทศกาล Tsechu ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนได้ที่นี่อีกด้วย 

 
4. Dochula Pass 


          โดชูลาพาส ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองพูนาคาและเมืองทิมพู เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวภูฏาน มีเอกลักษณ์สำคัญคือมีสถูปเล็ก ๆ ล้อมรอบเจดีย์ใหญ่ รวม 108 สถูปด้วยกัน สร้างโดย Her Majesty Ashi Dorji Wangmo Wangchuck ไม่เพียงแต่สถาปัตยกรรมสวยงามแปลกตาเท่านั้น แต่บริเวณนี้ยังเป็นสถานที่ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภูฏานอีกด้วย ซึ่งหากไปเยือนในช่วงวันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเห็นชาวภูฏานพากันมาพักผ่อน นั่งปิกนิกกันในสวนของที่นี่

 
5. Punakha Dzong

Bhutan

          พูนาคาซอง ได้ชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่งดงามที่สุดในประเทศภูฏาน มีสถาปัตยกรรมแบบทิเบตที่สมบูรณ์แบบ สร้างขึ้นในจุดที่แม่น้ำโพและแม่น้ำโมมาบรรจบกันที่เมืองพูคา จึงมีทัศนียภาพโดยรอบที่งดงาม พูนาคาซอง สร้างขึ้นโดย Zhabdrung Ngawang Namgyel ในปี ค.ศ. 1637 ที่นี่เคยใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาลก่อนที่จะย้ายที่ทำการไปยังเมืองทิมพู ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวภูฏานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

 
 
6. National Memorial Chorten

Bhutan

          National Memorial Chorten คือสถูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของประเทศภูฏาน ตั้งอยู่ที่เมืองทิมพู สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อถวายพระเกียรติแด่ His Majesty Jigme Dorji Wangchuck กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน โดยตัวสถูปเจดีย์มีสีขาว สวยงามโดดเด่น โดยรอบเป็นภูเขา เงียบสงบ เมื่อนักท่องเที่ยวไปเยือนที่นี่จะเห็นชาวบ้านมาเดินสวดมนต์ภาวนารอบ ๆ เจดีย์ด้วยความเงียบสงบ ลมจะพัดเบา ๆ มีเสียงระฆังดังกังวานตลอดทั้งวัน เป็นสถานที่พักจิตใจที่ดีอีกแห่งหนึ่งของภูฏาน

 
 
7. Changangkha Lhakhang

          ใครมาเยือนเมืองทิมพูต้องไม่พลาดไปทำบุญที่วัด Changangkha Lhakhang ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาทางด้านเหนือของเมืองทิมพู สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 สร้างขึ้นโดย Lama Phajo Drukgom Shigpo มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบศิลปะทิเบต โดยจะมีชาวภูฏานขึ้นมาสวดมนต์ภาวนาขอพรกันทุกวัน 

 
 
 
8. National Museum of Bhutan

Bhutan
ภาพจาก LifeInCaption / shutterstock.com

          พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ที่เมืองพาโร โดยเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของสำคัญ วัตถุโบราณของประเทศภูฏาน รวมทั้งยังจัดแสดงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของที่นี่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการแบ่งโซนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวของภูฏานอย่างง่ายดาย 
 

9. Trongsa Dzong

Bhutan
ภาพจาก Soumitra Pendse / shutterstock.com

          Trongsa Dzong ตั้งอยู่ในมณฑลตงซา เป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภูฏาน มีสถาปัตยกรรมตามศิลปะภูฏานที่สวยงาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648 บนแนวสันเขาสูงชัน บริเวณ Trongsa Dzong สามารถชมวิวของหุบเขาและแม่น้ำ Mangde Chhu ได้อย่างงดงาม ด้านในเงียบสงบ สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างสบาย ๆ 

 
10. Punakha Suspension Bridge

Bhutan

         
ใครไปเยือนเมืองพูนาคาต้องหาเวลาไปเที่ยวชมสะพานแขวนแห่งนี้ ซึ่งเป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวที่สุดอันดับสองของภูฏาน โดยตั้งอยู่ใกล้กับ Punakha Dzong สะพานแขวนแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำ Pho Chu โดยเชื่อมระหว่างเมืองพูนาคากับ Punakha Dzong นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิวสวย ๆ ของแม่น้ำและภูเขาที่โอบล้อมรอบ ๆ ที่นี่เป็นจุดถ่ายรูปธรรมชาติที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองพูนาคาด้วยเช่นกัน

          ทั้งหมดนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนประเทศภูฏาน ซึ่งอันที่จริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ใครที่ชอบผจญภัยก็จัดประเทศนี้กันไปได้เลยค่ะ :) 

หมายเหตุ : แก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณบทความจาก  kapook.com    http://travel.kapook.com/view141533.html
 
Visitors: 29,367