มัลดีฟส์

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

Republic of Maldives

 

Maldives /  มัลดีฟส์

ข้อมูลทั่วไป

Maldives /  มัลดีฟส์


ที่ตั้ง
 เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย และทางตะวันตกของศรีลังกา

พื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตร(ประมาณ 0.006 % ของไทย) ประกอบด้วยหมู่เกาะปะการัง 26 กลุ่ม (atoll) รวม 1,190 เกาะ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงประมาณ 200 เกาะ และได้รับการพัฒนาเป็นโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวประมาณ 74 เกาะ

เมืองหลวง กรุงมาเล (Male)

ภูมิอากาศ ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปี ช่วงที่ปราศจากมรสุม คือ ช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม

ประชากร 409,160 คน (2558) ประกอบด้วยสิงหล ดราวิเดียน อาหรับ และแอฟริกัน   

ภาษา มัลดิเวียนดิเวฮี (Maldivian Divehi) ซึ่งมีสำเนียงแบบสิงหล และใช้ตัวอักษรอาหรับ  

ศาสนา อิสลาม นิกายซุนนี  

หน่วยเงินตรา รุฟิยา (Rufiyaa) 1 รุฟิยา มี 100 ลาริ (Laari) 1 รูฟิยา ประมาณ 2.28 บาท (กรกฎาคม 2559) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  3.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2558)  

         

อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปปลา การท่องเที่ยว

สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปลาและผลิตภัณฑ์จากทะเล

 

ระบอบการปกครอง มัลดีฟส์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐใช้กฎหมายอิสลามเป็นพื้นฐานผสมกับระบบ Common Law ของอังกฤษ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี เป็นประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=10

 

Visitors: 29,361