ฟิลิปปินส์

ชื่อเต็ม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Republic of Philippines ภาษาฟิลิปิโน: Republika ng Pilipinas)
  ที่ตั้ง ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 4 องศา 40 ลิปดาเหนือ กับ 21 องศา 10 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 116 องศา 40 ลิปดาตะวันออก กับ 126 องศา 34 ลิปดาตะวันออก บนเขตวงแหวนแห่งไฟ (Pacific Ring of Fire) ซึ่งเป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาระเบิดบ่อยครั้ง และประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียอยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ  1,200  ไมล์
  พื้นที่ 329,847 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 206 ล้านไร่ (เป็นอันดับที่ 67 ของโลก)
  ภูมิประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและภูเขาไฟจำนวนมาก ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย พื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 1,830 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ 
ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะหลักๆ คือ ได้แก่ 
1. หมู่เกาะลูซอน (Luzon) เป็นหมู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศ 
2. หมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) อยู่ทางตอนกลางของประเทศ 
3. หมู่เกาะมินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 36,289 กิโลเมตร ขนาดประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย หมู่เกาะของฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะเทือกเขาหินใหม่ ทำให้มักเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้ง และในปัจจุบันนี้ก็ยังมีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุอยู่อย่างน้อย 22 ลูก โดยเฉพาะภูเขาไฟมายอน (Mayon) พินาตูโบ (Pinatubo) และทาล (Taal) นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีที่ราบแคบๆ ซึ่งจะมีที่ราบที่สำคัญก็คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอนที่เรียกว่าที่ราบมะนิลา ถือเป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด
  อาณาเขตติดต่อ ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับทะเลจีนใต้ 
ทางทิศใต้และทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
  ภูมิอากาศ ฟิลิปปินส์อยู่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ 
1) ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) เริ่มในเดือนมีนาคมและร้อนที่สุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงมะนิลาจะร้อนและมีฝุ่นละอองมากที่สุด อุณหภูมิระหว่างวันอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
2) ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) ปกติปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิเมตร แต่บางครั้งจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน รวมถึงในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมมักมีลมพายุหลายลูกก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันออกของเกาะลูซอน ปิโคน และทิศตะวันออกของหมู่เกาะวิสายาส์ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์แบ่งความแรงของพายุเป็น 4 ระดับ และหากพายุมีความแรงถึงระดับสองขึ้นไป โรงเรียน ราชการ และห้างร้านต่างๆ จะหยุดทำการชั่วคราว
3) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันประมาณ 28 องศาเซลเซียส และกลางคืน 17 องศาเซลเซียส โดยหนาวที่สุดในช่วงธันวาคม 
การที่ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตมรสุม ทำให้มีสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักอันเนื่องจากพายุและไต้ฝุ่น จนต้องประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเกษตรเป็นจำนวนมาก
  เมืองหลวง มะนิลา (Manila) เป็นเมืองหลวงเมืองท่าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองหลวงเดิม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในที่กำบังลมริมอ่าวมะนิลา อุตสาหกรรมในเขตชานเมืองมะนิลา ได้แก่ โรงงานผลิตเบียร์ อาหารกระป๋อง มวนบุหรี่ สกัดน้ำมันจากพืช (มะพร้าว) ทอผ้าเครื่องอุปโภคบริโภค โรงงานประกอบรถยนต์ กลั่นน้ำมันและผลิตซิเมนต์ สินค้าออกสำคัญของประเทศส่งออกที่เมืองท่ามะนิลา นับว่าเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากที่สุด
  เมืองสำคัญ เกซอนซิตี (Queaon City) เป็นศูนย์กลางการปกครองอยู่ไม่ห่างไกลจากมะนิลาไปทางตะวันออกสำหรับทำเนียบของประธานาธิบดีและสถานที่ราชการบางแห่งยังอยู่ที่มะนิลา
เซบู (Cebu) ตั้งอยู่บนเกาะเซบูเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าระหว่างเกาะ เช่น มะพร้าวแห้ง และ ข้าวและเป็นเมืองอุตสาหกรรมอันดับสอง ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา 
ดาเวา (Davao) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเกาะมิดาเนาตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของเกาะ เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเช่น มะพร้าวแห้งและป่านส่งต่อไปยังมะนิลาเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าออก
  เวลา เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง
 
  เชื้อชาติ เป็นเชื้อสายตากาล็อกร้อยละ 96 เชื้อสายจีนร้อยละ 2และอื่นๆ ร้อยละ 2 อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 1.825.3%
  ศาสนา คริสต์ 93% (คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 84% นิกายโปรเตสแตนต์ 9%) อิสลาม 5 %, ฮินดู 2% และพุทธ 1%
  ภาษา ฟิลิปีโนหรือภาษาตากาล็อก และอังกฤษ เป็นภาษาราชการ
สกุลเงิน “เปโซ” (Peso)


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.fact.fti.or.th/th
 
Visitors: 29,367