เวียดนาม

ชื่อเต็ม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ประเทศ “เวียดนาม”
  ที่ตั้ง ทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีความโดดเด่นในการมีอาณาเขตติดกับทะเลยาวถึง 3,444 กิโลเมตร ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำประมง และการทำท่าเรือน้ำลึก ซึ่งใช้เป็นทางขนส่งสินค้าไปยังตลาดโลกได้ เวียดนามมีพรมแดนติดกับจีนตอนใต้ จึงสามารถส่งผลสินค้าไปยังจีนได้
  พื้นที่ 331,210 ตารางกิโลเมตร มีขาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 66 ของโลก
  ภูมิประเทศ 3 ใน 4 เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดกับประเทศจีน
ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ 
ทิศตะวันตกติดกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา
  ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศที่หลากหลาย เพราะภูมิประเทศเป็นแบบคาบสมุทร ซึ่งมีระยะทางจากภาคเหนือจรดภาคใต้ที่ยาวมาก และมีระดับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แตกต่างกัน เวียดนามทางตอนใต้ มีภูมิอากาศคล้ายประเทศไทยคือประมาณ 27–30 c และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค. – ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย. – เม.ย.) เวียดนามทางตอนเหนือมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. – เมย) ฤดูร้อน (พ.ค. – ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย – พ.ย.) ฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.)
  เมืองหลวง กรุงฮานอย (Ha Noi) มีพื้นที่ประมาณ 921 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.2 ล้านคน ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง โดยมีแม่น้ำมากมายไหลผ่าน ได้แก่ The Duong, The Cau, The Ca Lo, The Day, The Nhue, The Tich, The To Lich และ The Kim Nguu นอกจากนี้ ฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการ บริหารประเทศและเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือ มีสนามบินนานาชาติที่สำคัญคือ Noi Bai International Airport
  เมืองสำคัญ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ไฮฟอง (Hai Phong) ดานัง (Da Nang)
โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) มีพื้นที่ 2,095 ตารางกิโลเมตร ประชากร 5.4 ล้านคน เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้า การนำเข้าส่งออก และเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยมีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat Airport และ มีท่าเรือ Saigon Port โฮจิมินห์ ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออก”
ไฮฟอง (Hai Phong) มีพื้นที่ 1,503 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 1.7 ล้านคน เป็นเมืองท่าสำคัญในภาคเหนือและเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ต่อเรือ และวัสดุก่อสร้าง มีท่าเรือสำคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน Cat Bi Airport 
ดานัง (Da Nang) มีพื้นที่ 1,256 ตารางกิโลเมตร ประชากร 7 แสนคนเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยมีสนามบินคือ Da Nang Airport และท่าเรือ Tien Sa Seaport
  เวลา เท่ากับประเทศไทย (GMP+7)
  เชื้อชาติ ประกอบด้วยเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกว่า 85.7%) นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอื่นๆ 53 เชื้อชาติ
  ศาสนา ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิต่างๆ (80.8%) นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน (9.3%) คริสต์ (6.7 %) อิสลาม (0.1%) และอื่นๆ (2.6%)
  ภาษา ภาษาราชการและที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษาเวียดนาม และใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีนใน
การติดต่อทางธุรกิจ
  การปกครอง ระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดียว ประธานาธิบดีคือ นายเหวียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน นายเหวียน ตั๊น หยุม (Nguyen Tan Dung) การเมืองมีเสถียรภาพและเอกภาพสูง โดยมีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการจัดการทุกด้าน ทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและนโยบายต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
สกุลเงิน ด่อง ( Dong)
 
 

ธงชาติ
ตราแผ่นดิน
 
 
 
สกุลเงิน
ด่อง (Dong - VND)
อัตราการแลกเปลี่ยน
700 ด่อง = 1 บาท
  21,000 ด่อง = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.fact.fti.or.th/th/
 
http://region6.prd.go.th/main.php?filename=asean_member_vietnam
 
 
 
Visitors: 29,361