สิงคโปร์

ชื่อเต็ม สาธารณรัฐสิงคโปร์ Republic of Singapore
  ที่ตั้ง ที่ตั้งตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก กับเส้นแวงที่ 104 องศา 06 ลิปดาตะวันออก สิงคโปร์ ประกอบด้วยเกาะใหญ่เกาะน้อยบริเวณรายรอบรวม 63 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะ Singapore
  พื้นที่ 697 ตารางกิโลเมตร (เป็นอันดับที่ 192 ของโลก)
  ภูมิประเทศ สิงคโปร์ประกอบด้วยเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบอีก 62 เกาะ เกาะหลักมีเนื้อที่ พื้นดินรวม 682 ตารางกิโลเมตร และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งอยู่ตรง กลางสี่แยกของโลก ทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ส่งผลความได้เปรียบมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโต จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า การสื่อสาร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก
  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) 
ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้ 
ทิศตะวันตก ติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา 
ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย
  ภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 25 – 32 องศา เซลเซียส แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ 
1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Monsoon Season) ระหว่างเดือนธันวาคม- กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 – 26 องศา เซลเซียส โดยอากาศจะเย็น ที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 20 องศา เซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึง กุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-West Monsoon) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 – 34 องศา เซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือน พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศาเซลเซียส 
3. ฤดูมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ (South-West Monsoon Season) ระหว่างเดือน มิถุนายน -กันยายน มี ฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
4. ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-East Monsoon) ระหว่างเดือนตุลาคม- ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมาก
  เมืองหลวง ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ทั้งประเทศเป็นเมืองหลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมมาลายู มีเนื้อที่เพียง 697 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 5.31 ล้านคน สิงคโปร์ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก โดยเป็นศูนย์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนของภูมิภาค และถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็มีบริษัทต่างชาติมาตั้งสำนักงานจำนวนมากมาย มีสนามบินและระบบขนส่งภายในประเทศที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้สูง มีแหล่งท่องเที่ยวมีเป็นจุดดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมากมาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.fact.fti.or.th/th/

 
Visitors: 29,361