ข้อมูลประเทศ

เอเชีย (อังกฤษAsiaกรีกΑσία อาเซีย) เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก (ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็นพื้นดิน) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า[1]

ตามบทนิยามที่เสนอโดยสารานุกรมบริตานิกา และสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เอเชียมีพื้นที่ 4/5 ของทวีปยูเรเชีย โดยมีส่วนตะวันตกของยูเรเชียเป็นทวีปยุโรป เอเชียตั้งอยู่ทางตะวันออกของคลองสุเอซ ตะวันออกของเทือกเขายูรัล และใต้เทือกเขาคอเคซัส (หรือแอ่งคูมา-มานิช) และทะเลสาบแคสเปียนและทะเลดำ พรมแดนตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และเหนือติดมหาสมุทรอาร์กติก มีหนึ่งประเทศตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ ไซปรัส เอเชียเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมาก ทั้งกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความผูกพันทางประวัติศาสตร์และระบบรัฐบาล

 

เอเชียเหนือ

ได้แก่ ประเทศรัสเซีย

 

เอเชียกลาง

 

เอเชียกลาง เป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่จากประเทศต่าง ๆ ที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต (เฉพาะที่มีเขตแดนอยูในทวีปเอเชีย)

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
คาซัคสถาน คาซัคสถาน อัสตานา 2,724,900 16,958,480 6
เติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน อาชกาบัต 488,100 5,135,000 11
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน ทาชเคนต์ 447,400 29,541,200 63
คีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน บิชเคก 194,500 5,593,000 4
ทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน ดูชานเบ 143,100 7,006,960 52

 

เอเชียตะวันออก

เอเชียตะวันออก หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ11,640,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15 และ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของทวีปเอเชีย นับเป็นภูมิภาคย่อยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ประเทศจีน 

 

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
ประเทศจีน จีน ปักกิ่ง 9,671,018 1,354,880,000 139
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว 377,944 127,920,000 338
สาธารณรัฐจีน (2455-2492) ไต้หวัน ไทเป 36,191 26,451,610 640
เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ เปียงยาง 120,540 24,751,290 199
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ โซล 100,140 50,179,000 501
มองโกเลีย มองโกเลีย อูลานบาตอร์ 1,564,116 3,040,000 3
ฮ่องกง ฮ่องกง (เขตบริหารพิเศษของจีน) - 1,104 7,192,000 6,391
มาเก๊า มาเก๊า (เขตบริหารพิเศษของจีน) - 29 565,740 18,662

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ มีพื้นที่ประมาณ4,600,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 593,000,000คน (2008) ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 116.5 คนต่อตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประกอบด้วยประเทศ 11 ประเทศ ลักษณะทำเลที่ตั้งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร ส่วนภาคพื้นทวีป ได้แก่ พม่า ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และมาเลเซียตะวันตก และภาคพื้นสมุทร ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียตะวันออก ติมอร์-เลสเต บรูไน และสิงคโปร์ ลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ (ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) ที่ราบสูง (ที่ราบสูงในรัฐฉาน เทือกเขาอาระกันโยมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของลาว ตอนเหนือของมาเลเซียตะวันตก) และ เขตหมู่เกาะ (หมู่เกาะอินโดนีเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เกาะสิงคโปร์)

 

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย จาการ์ตา 1,904,569 243,220,000 127
ประเทศพม่า พม่า เนปิดอ 678,000 59,280,000 75
ไทย ไทย กรุงเทพมหานคร 514,000 69,518,555 132
เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย 337,912 90,849,390 266
มาเลเซีย มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 329,758 28,959,150 84
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ มะนิลา 300,000 98,220,000 308
ลาว ลาว เวียงจันทน์ 236,800 6,955,340 28
ประเทศกัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ 181,035 15,005,900 83
บรูไน บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 5,765 418,000 71
สิงคโปร์ สิงคโปร์ สิงคโปร์ 712 5,194,700 7,024
ประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต ดิลี 15,010 1,134,000 181

 

 

เอเชียใต้

 

เอเชียใต้ หรือ ชมพูทวีป หรือ อนุทวีป เป็นทวีปที่อยู่ทางใต้ของทวีปเอเชีย เป็นต้นกำเนิดพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เอเชียใต้มีพื้นที่ประมาณ 5,180,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10 ของทวีปเอเชีย ภูมิภาคนี้ยังเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก มีจำนวนประชากรกว่า 1 พันล้านคนอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งคิดเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของชาวเอเชียทั้งหมด หรือ 1 ใน 5 ของประชากรโลก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 305 คนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรโลกถึง 7 เท่า ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประเทศอินเดีย(1,198,003,000 คน)

 

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2554)ความหนาแน่น
อินเดีย อินเดีย นิวเดลี 3,287,240 1,216,120,000 366
ปากีสถาน ปากีสถาน อิสลามาบาด 803,940 177,020,000 226
อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน คาบูล 647,500 35,520,440 50
บังกลาเทศ บังกลาเทศ ธากา 147,570 162,822,000 1,100
เนปาล เนปาล กาฐมาณฑุ 147,181 30,685,790 201
ศรีลังกา ศรีลังกา ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต 65,610 21,070,000 310
ภูฏาน ภูฏาน ทิมพู 48,394 740,270 19
มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ มาเล 300 325,190 1,331

 

 

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

 

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ หรือ ตะวันออกกลาง หรือ เอเชียตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 6,835,434 ตารางกิโลเมตร เป็นดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายแห้งแล้งกว้างใหญ่ ในภูมิภาคนี้ยังมีแม่น้ำสายสำคัญที่เป็นแหล่งอารยธรรมโลก คือ แม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีสในประเทศอิรัก เป็นบริเวณที่มีการทำการเกษตรได้ดีที่สุด ด้วยลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ดินแดนแถบนี้จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน ทำให้น้ำมันกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศในแถบนี้ อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ยังให้กำเนิดศาสนาที่สำคัญ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ถึงแม้ว่าดินแดนแถบนี้จะแห้งแล้ง แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับทวีปแอฟริกาทางด้านตะวันตก และทวีปยุโรปทางตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง (เช่น ที่ราบสูงอิหร่านและที่ราบสูงอานาโตเลีย) นอกจากนี้ ยังมีบริเวณที่เป็นคาบสมุทรที่สำคัญ คือ คาบสมุทรอาหรับ

 

ธงชาติประเทศเมืองหลวงพื้นที่ (ตร.กม.)ประชากร (2552)ความหนาแน่น
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย ริยาด 1,960,582 28,686,633 15
อิหร่าน อิหร่าน เตหะราน 1,648,195 74,196,000 45
เยเมน เยเมน ซานา 527,090 23,580,000 45
อิรัก อิรัก แบกแดด 438,317 31,234,000 71
โอมาน โอมาน มัสกัต 236,800 3,200,000 15
ซีเรีย ซีเรีย ดามัสกัส 185,180 21,906,000 118
จอร์แดน จอร์แดน อัมมาน 92,300 6,318,677 68
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบูดาบี 82,880 6,888,888 8
คูเวต คูเวต คูเวตซิตี 17,820 3,100,000 174
ประเทศกาตาร์ กาตาร์ โดฮา 11,437 1,409,000 123
เลบานอน เลบานอน เบรุต 10,452 4,224,000 404
บาห์เรน บาห์เรน มานามา 665 791,000 1,189

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki


 • 160126_em_hongkong.jpg
  ฮ่องกง(อังกฤษ:Hong Kong;จีน:香港) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(อังกฤษ:Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China...

 • Singapore-1540.jpg
  ชื่อเต็ม สาธารณรัฐสิงคโปร์ Republic of Singapore ที่ตั้ง ที่ตั้งตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 ...

 • NguyenBinhVTV-150221020224-AodaiNonla.jpg
  ชื่อเต็ม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ประเทศ “เวียดนาม” ที่ตั้ง ทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีความโดด...

 • SUMMER-TAIWAN-.jpg
  ไต้หวันในภาษาไต้หวันหรือไถวานในชื่อท้องถิ่น(จีนตัวย่อ:台湾;จีนตัวเต็ม:臺灣/台灣;พินอิน:Táiwān;ภาษาไต้หวัน: Tâi-oân) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจีน(中華民國; Republic of China) เป็นรั...

 • Galaxy.Macau.original.7391.jpg
  เกี่ยวกับมาเก๊า มาเก๊า–ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำเพิร์ลทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน – ติดกับเมืองจูไห่ของจีนแผนดินใหญ่ และอยู่ห่างจากฮ่องกงมาทางทิศตะวันตกป...

 • malaysia-squares_00399475.jpg
  ชื่อเต็ม สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)/ มาเลเซีย (Malaysia) ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้นระหว่าง1. มา...

 • laos-golden-buddhist-pagoda.jpg
  ชื่อเต็ม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) The Lao People’s Democratic Republic ที่ตั้ง เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคา...

 • Golden-Rock-6.jpg
  ชื่อเต็ม เมียนมาร์ (Burma หรือ Myanmar) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า “พม่า” มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) ...

 • Cagsawa Church Tower.jpg
  ชื่อเต็ม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Republic of Philippines ภาษาฟิลิปิโน: Republika ng Pilipinas) ที่ตั้ง ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งต...

 • die-faszinierende-tempelanlage-angkor-wat-aus-dem-10-bis-15-jahrhundert-bei-sonnenaufgang-kambodscha.jpg
  ชื่อเต็ม ประเทศกัมพูชามีชื่อเรียกเต็มว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ที่ตั้ง ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเขตติดต่อกับอ่าวไทย ตั้งอยู่ร...

 • 7027963-borobudur-temple-indonesia.jpg
  ชื่อเต็ม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) ที่ตั้ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 54 ลิปดาเหนือ 11 องศาใต้ และระหว่างลอง...

 • Queen Saleha, Sultan Hassanal Bolkiah, and Princess Azrinaz.jpg
  ชื่อเต็ม บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ที่ตั้ง อยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบก ทิศตะวันออก ทิ...

 • slide_03.jpg
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เ...

 • india1465544929.jpg
  ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏานทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย...

 • male-02.jpg
  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาDemocratic Socialist Republic of Sri Lanka ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากตอนใต้ของอินเดียประมาณ 80 กิโลเมตรพื้นที่...

 • 3084_Dusit-Thani-Maldives-01.jpg
  สาธารณรัฐมัลดีฟส์ Republic of Maldives ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย และทางตะวันตกของศรีลังกา พื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตร(ประมาณ 0...

 • bhutan.png
  ราชอาณาจักรภูฏานKingdom of Bhutan ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบต ที่เหลือติดกับอินเดีย ไม่มีทางออกทะเลพ...
Visitors: 29,361